Zobacz 360° Zobacz kruszyniany 360

Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Kruszyniany 2021 Strona główna | Historia | Zwiedzanie | Galeria | Kontakt