Zobacz 360° Zobacz kruszyniany 360

Pierwszy Tarałich


Pierwszy Tarałich

 

Koronowirus

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Drodzy Bracia i Siostry w Islamie.

Stosując się do zaleceń ministra zdrowia, które mówi, że w obrzędzie religijnym może uczestniczyć 1 osoba na 20 m2. W naszym meczcie nie może być więcej niż 6 osób. Zaatem na pierwszy, piętnasty Tarałich oraz Kader Noc modlitwa w meczecie w Kruszynianach musi być w bardzo ograniczonej ilości.

Zalecam zatem byście zostali w domach i modlili się w rodzinnym gronie. Będzie Wam to policzone tak jak, byście byli w meczecie. 

Godziny modlitw w Ramadanie oraz skrócony kalendarz są w "plikach do pobrania".

W sprawie modlitwy Bajramowej ogłoszę w następnym komunikacie. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i proszę Pana Boga Najwyższego, by uchronił Nas od wszelkiego zła i zarazy. Amin

Imam mufti Janusz Aleksandrowicz

Zobacz również


Sabantuj maj 2013
Sabantuj maj 2013

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach oraz Agroturystyka Tatarska Jurta zapraszają na spotkanie religijno-kulturowe ...
Czytaj dalejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Kruszyniany 2021 Strona główna | Historia | Zwiedzanie | Galeria | Kontakt