Zobacz 360° Zobacz kruszyniany 360

„Dziedziniec Dialogu”


 „Dziedziniec Dialogu”

„Orędzie Boga miłosiernego”, to temat kolejnego spotkania z cyklu „Dziedziniec Dialogu”, które odbędzie się w czwartek 3 grudnia b.r. o godz. 18:00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W rozmowie, którą poprowadzi ks. prof. Łukasz Kamykowski, udział wezmą rabin Natan Levy (Londyn), imam Janusz Aleksandrowicz (Kruszyniany) oraz biskup Grzegorz Ryś (Kraków).

Okazją do spotkania jest 50 rocznica ogłoszenia podczas Soboru Watykańskiego II deklaracji „Nostra Aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Temat debaty nawiązuje do Jubileuszu Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia b.r. w Kościele katolickim. „Miłosierdzie – napisał papież Franciszek w bulli ustanawiającej Jubileusz - posiada wartość, która przekracza granice Kościoła. Pozwala nam ono wejść w relację z Judaizmem i z Islamem, które to religie uważają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów Boga”.  Niedawne tragiczne wydarzenia mające miejsce w Paryżu nadają rozmowie przedstawicieli trzech religii monoteistycznych niezwykle aktualny charakter.

Idea „Dziedzińca Dialogu” nawiązuje do planu Świątyni Jerozolimskiej, której dziedziniec był dostępny dla każdego jako miejsce spotkań i rozmowy. W 2011 r. papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia takich miejsc dialogu, wzajemnego słuchania, doświadczenia wspólnoty i odkrycia wspólnych wartości. Pierwsza edycja „Dziedzińca Dialogu” w Krakowie odbyła się w czerwcu 2012 r.

Organizatorami grudniowego spotkania są:

Archidiecezja Krakowska,

Uniwersytet Jagielloński,

​Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,

Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Zobacz również


Sabantuj maj 2013
Sabantuj maj 2013

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach oraz Agroturystyka Tatarska Jurta zapraszają na spotkanie religijno-kulturowe ...
Czytaj dalejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Kruszyniany 2020 Strona główna | Historia | Zwiedzanie | Galeria | Kontakt