Zobacz 360° Zobacz kruszyniany 360

Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach


Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

We wrześniu 2014 r rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Głównym celem tego projektu jest:

- promocja najcenniejszych zabytków i kultury tatarskiej adresowana do potencjalnych turystów w Polsce i za granicą,

- wspieranie organizacji imprez kulturalnych społeczności tatarskiej,

- rozwijanie się turystyki kulturowej i etnicznej, skierowanej zwłaszcza na poznawanie dziedzictwa kulturowego Tatarów polskich.

 

Szczególnym walorem tego projektu jest jego autentyczny (niecepeliowski) charakter z uwagi na prowadzenie Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich  przez czynną Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Kruszynianach złożoną z potomków rodów tatarskich zamieszkujących Podlasie.

 

Ważnym elementem oferty edukacyjnej Centrum będą tzw. Zielone Szkoły; zyskujący na znaczeniu element edukacji młodego pokolenia. Oprócz prezentacji zbiorów muzealnych, w tym militariów oraz prezentacji multimedialnej historii i kultury tatarskiej, będzie możliwość udziału w warsztatach prowadzonych przez studentów uczelni wyższych oraz wolontariuszy Centrum.

 

Centrum wspierać będzie także badania naukowe we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Każdego roku organizowane będą w Centrum konferencje, na których prezentowane będą rezultaty badań placówek naukowych. Ponadto Centrum organizować będzie praktyki studenckie, a także warsztaty interkulturowe dla studentów każdej z uczelni wyższych.

 Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach

Zobacz również


Sabantuj maj 2013
Sabantuj maj 2013

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach oraz Agroturystyka Tatarska Jurta zapraszają na spotkanie religijno-kulturowe ...
Czytaj dalejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Kruszyniany 2022 Strona główna | Historia | Zwiedzanie | Galeria | Kontakt