Zobacz 360° Zobacz kruszyniany 360

Witamy


Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach jest organizacją społeczną, mającą na celu kultywowanie dorobku kulturalnego i religijnego naszych przodków – Tatarów. Tatarzy Rzeczpospolitej, zwani też Tatarami Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 600 lat są wiernymi synami swej nowej ojczyzny - Polski. Przybyli na te ziemie z terytoriów Złotej Ordy, później Wielkiej Ordy, Chanatu Krymskiego, Chanatu Kazańskiego i Astrachańskiego...


Aktualności

Zwiedzanie


Zwiedzając meczet należy pamiętać o:


- Jest to obiekt sakralny, a więc należy zachować należytą powagę.

- Przed wejściem do meczetu należy zdjąć obuwie - nakaz religijny.

- Osobom pod wpływem alkoholu wstęp do meczetu jest zabroniony - nakaz religijny.

- Wewnątrz meczetu zabrania się robienia zdjęć, słuchania muzyki i spożywania alkoholu.

- Przebywając wewnątrz meczetu proszę stosować się do poleceń przewodnika.


Czytaj dalej

Kontakt


Muzułmańska Gmina Wyznaniowa
w Kruszynianach

Kruszyniany - meczet

16-120 Krynki

 

FACEBOOK/Muzułmańska-Gmina-Wyznaniowa-w-Kruszynianach

 


Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Kruszyniany 2022 Strona główna | Historia | Zwiedzanie | Galeria | Kontakt